top of page

El blog d'arquitectura interior

Quin és el millor sistema de calefacció per la teva llar?

Quan has de fer-te una casa, fer una reforma o replantejar les instal·lacions, una de les qüestions importants és aquesta. En aquest post parlem dels diferents tipus de calefacció existents perquè puguis escollir la més eficient per a la teva llar. Consideracions prèvies:

Abans de plantejar-nos escollir un sistema de calefacció, s'han de revisar i tenir en compte diversos aspectes:

• La mida de l'habitatge i quina ubicació i orientació té. No és el mateix escalfar una casa que un pis. Tampoc si a aquest li toca molt el sol o és una zona on la temperatura sempre és molt baixa. • L'aïllament que té l'habitatge. Aquest punt és molt rellevant perquè com millor sigui el sistema d'aïllament d'habitatge més estalvi energètic hi haurà. • La dificultat de la instal·lació i el cost del seu manteniment. • Volem una font d'energia renovable?

Un cop tenim aquestes variables clares, podem passar a comparar diferents tipus de sistemes de calefacció. Segons la font d'energia utilitzada i segons el sistema d'emissió de calor:

*Tipus de calefacció segons la font d'energia utilitzada: 1. Aerotèrmia

Energia de Font renovable, alta eficiència i no contaminant.

Utilitza una bomba de calor per escalfar aigua gràcies a l'intercanvi de calor amb l'exterior. Això permet generar calefacció a l'hivern, refrigeració a l'estiu i aigua calenta sanitària durant tot l'any. El preu d'instal·lació d'aerotèrmia és més elevat, però encara que requereix una inversió inicial alta, a llarg termini és rendible a causa del consum escàs. A més és un sistema que no requereix molt manteniment.

El sistema de calefacció per aerotèrmia és compatible tant amb terra radiant (és el més eficient), splits, fancoils, i amb radiadors de baixa temperatura.2. Geotèrmia


Energia de Font renovable, alta eficiència i no contaminant. Es basa en l'extracció de la calor del subsol. S'enterren unes canonades amb refrigerant que capten la calor de la terra i la porten fins a la bomba de calor geotèrmica que multiplica la calor obtinguda de la terra escalfant així l'aigua que circularà pel sistema de calefacció. Cal fer primer un estudi del subsol per avaluar si serà capaç d'evaquar la calor aportada pel sistema. El preu de la calefacció geotèrmica és més elevat que el de l'aerotèrmia, ja que requereix perforacions a terra per enterrar les canonades captadores de calor. Però el seu rendiment és insuperable, estalviant fins a un 80% a les factures. Es requereix molt sòl exterior per instal·lar les sondes de captació exteriors o anar a buscar molta profunditat. El sistema de geotèrmia utilitza com a sistema de distribució el terra radiant, splits, fancoils i radiadors de baixa temperatura.


3. Biomassa (estufes i calderes) La Biomassa és una Font d'energia renovable, d'alta eficiència i no contaminant. Es tracta d'una matèria orgànica d'origen vegetal (pèl·lets, llenya, estelles de fusta i ossos d'oliva) la combustió de la qual s'usa per generar energia. Aquest combustible es pot usar amb una caldera de combustió connectada a una xarxa de radiadors, o directament fer la combustió en estufes i llars de foc de pèl·lets. Una caldera de biomassa acostuma a ser una mica més gran que una caldera de combustible tradicional i requereix un espai més ampli d'acumulació i un dipòsit per a la biomassa.


-Caldera: el combustible es crema generant una flama horitzontal que entra a la caldera. La calor generada durant aquesta combustió és transmesa al circuit d'aigua a l'intercanviador incorporat a la caldera, amb la qual cosa s'obté aigua calenta per al sistema de calefacció (per radiadors, aire o terra radiant) i/o ACS.

-Estufes de pèl·lets: no compten amb grans potències (solen rondar els 10 kW) pel que generalment s'utilitzen en l'àmbit domèstic per escalfar estances individuals o com a calefacció addicional o de transició, així com per cobrir pics de demanda, però amb un bon estudi es pot calefactar una casa sencera. És una bona alternativa si la propietat no disposa de gas i/o si vols usar una energia renovable, també és un bon sistema si vols substituir una instal·lació de gasoil existent per una font d'energia més neta. És un sistema ideal per a segones residències tant de muntanya com de costa, ja que ens permet no tenir els fixes de la despesa del gas natural. El preu és la meitat que el del gasoil, és menys contaminant i molt més segur. Les estufes de pèl·lets sense sortida de fums són molt fàcils d'instal·lar. És un sistema interessant per fer una transició d’un sistema de calefacció amb dipòsit de gasoil a una energía renovable ja que es pota profitar l’espai del dipòsit.

4. Calderes de gas natural Font d'energia d'alta eficiència, no renovable i és un combustible fòssil finit, no és dels més contaminants, però no es tracta d'una energia neta. Es tracta d'un sistema de calefacció basat en la combustió de gas natural a una caldera. Aquesta caldera escalfa uns tubs per on circula l'aigua que, en incrementar-se la temperatura del tub, augmenta també la temperatura de l'espai. L'aigua calenta pot dirigir-se a radiadors o a una instal·lació de terra radiant per aigua. Aquest sistema té un gran rendiment calorífic, i es tracta d'un sistema adequat per a habitatges grans, ja que reparteix l'escalfor de forma uniforme per tot l'espai, però requereix un manteniment periòdic i una neteja anual. La instal·lació de gas natural té un preu mitjà, sent més cara que la calefacció elèctrica encara que després és més rendible perquè té un consum menor i, més econòmica que la geotèrmia i l'aerotèrmia. El preu depèn del tipus de caldera i de l'elecció entre radiadors o terra radiant. Amb gas natural sempre tens una despesa fixa amb la companyia de gas. 5. Calderes de gasoil El gasoil és un combustible fòssil molt contaminant. La calefacció de gasoil és un sistema de calefacció que necessita una caldera de gasoil per cremar el carburant. El subministrament per a la calefacció de gasoil es basa en la instal·lació d'un dipòsit que ha d'emplenar la distribuïdora d'aquest combustible. El seu preu és una mica més gran que el del gas natural, però inferior al del propà i butà. L'aigua calenta pot dirigir-se a radiadors o a una instal·lació de terra radiant per aigua. És un sistema per habitatges que no vulguin o no tinguin subministrament de gas natural. Té un preu més baix d'instal·lació i tenen un gran rendiment, per tant, són aptes per a tota mena d'habitatges, escalfen de forma ràpida i la seva instal·lació i manteniment són fàcils. El principal inconvenient és el gasoil. El preu és més elevat perquè s'ha de comprar i transportar i també has de disposar d'espai per emmagatzemar-lo. 6. Calefacció elèctrica És un sistema senzill i que menys inversió necessita en la seva instal·lació. És recomanable quan l'habitatge se situa en un lloc on no fa gaire fred o en immobles on no es faci un ús freqüent de la calefacció, com a un segon habitatge, ja que requereix un alt consum elèctric per generar calor, i l'electricitat és l'energia més cara. És un sistema senzill d'instal·lar, per tant, és una bona solució per posar calefacció a habitatges existents. El funcionament de la calefacció elèctrica es basa en circuits elèctrics on es col·loquen resistències que, al pas de l'electricitat, s'escalfen convertint aquesta energia elèctrica en energia calorífica. Hi ha diferents dispositius capaços de realitzar aquesta funció: -Acumuladors elèctrics: Són radiadors que emmagatzemen la calor generada per les resistències i l'allibera de forma contínua (acumulador estàtic) o regulable (dinàmic). L'ideal és combinar-ho amb una tarifa amb discriminació horària i deixar-ho carregar a la nit quan l'energia és més barata i així deixar anar la calor durant el dia. -Convectors elèctrics: radiador que segons consumeix energia genera calor, no podent acumular-ho. És molt barat, però té un consum molt elevat de llum. -Terra radiant elèctric: és un sistema de calefacció que s'instal·la sota el paviment de l'immoble per la qual cosa cal fer obra. El cost del terra radiant és més elevat que el del sistema de radiadors, però la seva eficiència és molt més gran. Es pot instal·lar en qualsevol habitatge perquè no depèn del subministrament de gas natural. Té un consum més elevat que una caldera de gas, per tant, també té un cost major, però no necessita Manteniment. La calefacció es produeix de forma immediata.

*Tipus de calefacció segons el mode d'emissió de calor:

Segons el dispositiu d'emissió de calor podem trobar tres tipus de calefacció: terra radiant, fancoil i radiadors. A - Radiadors

És el sistema tradicional i s'utilitza de forma complementària a la caldera. Els radiadors agafen l'aigua calenta generada per la caldera que, quan circula pel radiador, emet calor. El manteniment d'aquest sistema és molt important i cal purgar-los sovint. B - Emissors tèrmics

Aquest tipus de calefacció fixa funciona connectant-se a la xarxa elèctrica. Els radiadors tèrmics es fabriquen normalment d'alumini, ja que és un bon conductor tèrmic. Funcionen repartint la calor gradualment i gasten menys que qualsevol altre sistema de calefacció elèctric, perquè mantenen la calor durant més temps. C - Convectors

Es tracta d'un sistema elèctric de calefacció. Funcionen mitjançant una resistència que escalfa l'aire fred que entra per la part inferior de l'aparell i l'expulsa per la part superior. D'aquesta manera, ofereix calor a l'instant, que es pot regular mitjançant un termòstat.

D - Terra radiant

En aquest sistema de distribució els radiadors se substitueixen per un sistema de tubs que es col·loquen per sota del sòl, per on circula l'aigua calenta. En aquest cas, el terra es converteix en emissor de calor. El terra radiant és un sistema de baixa temperatura, ja que l'aigua que recorre les canonades no supera els 45ºC, en comparació als 70 o 90ºC als quals arriba amb el sistema de radiadors. E - Aerotermos (Fancoils)

Aquests aparells consten d'una bateria o intercanviador de fred o de calor i d'un ventilador. Tenen un sistema de regulació propi, generalment termòstat. S'utilitzen per climatitzar edificis residencials, comercials o industrials.


Esperem que us hagi agradat aquest article!

Comments


bottom of page